Regler

Fiskekort och regler
För fiske erfodras medfört giltigt fiskekort att på anfodran visas upp för fisketillsynsman.

För hela området gäller följande regler
Maxfångst; 2 Gösar per dag.
Gösar med längdmått under 45 cm och över 70 cm återutsätts.
Gäddor längre än 80 cm återutsätts.
Max 2 spön per kort och person.
Huggkrok är ej tillåtet.
Angling mot Gädda med traditionell krok 15 don per kort och person.
Ismete med trekrok 5 spön per kort och person.
Maxfångst av Öring 3 per dag med minilängd 40 cm.

Stadssjöarna Brunnsjön och Hönsan
I sjön Hönsan, i centrala Hedemora, är allt sportfiske gratis. Inget fiskekort krävs.
I Brunnsjön och Hönsan råder catch n' release på rovfiskarna gädda och gös. Det innebär att fångade fiskar skall återutsättas.
I Brunnsjön och Hönsan tillåts heller inte isfiske i form av angling eller ismete.

Fiskeförbudet i Amungen, Flinesjön och Brunnsjön
Gäller hela sjöarna inklusive utlopp som markeras med skyltar.
För Amungen gäller 1/5 - 24/6
För Flinesjön gäller 1/5 - 24/6
För Brunnsjön gäller 1/5 - 15/5

Fisketävlingar
För fisketävlingar gäller: Tillstånd för fisketävlingar utfärdas endast av föreningens ordförande, Johan Backlin, som också utfärdar tillståndsbeviset.

Allemansrätten och allemansvett
Vy över isen
Den svenska naturen står öppen för alla. Men du måste vara varsam med naturen och visa hänsyn till både djur och människor - inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten.

Allemansrätten innebär i korthet att man får ta sig till och från fiskevattnet samt röra sig på stranden och vattnet. Fisket ingår inte i allemansrätten - man måste i vårt område alltid lösa fiskekort och informera sig om de speciella regler som gäller där man fiskar och följa dessa.

Det är tillåtet att tälta, övernatta i husvagn eller husbil under ett dygn, men inte på jordbruksmark eller i närheten av bostadshus och ej på sådan plats där skada kan åsamkas eller att ägarens hemfrid störs. Det är på eget ansvar tillåtet att göra upp eld. Under sommaren råder ibland generellt eldningsförbud på grund av brandrisk.

 

Det är bland annat förbjudet att:
- slänga skräp i naturen (särskilt allvarliga är fiskelinor, krokar, plastpåsar, burkar och glas)
- köra motorfordon i terrängen
- passera över eller vistas på privat tomt (man bör aldrig gå närmare än ca 70 meter från boningshus som ligger utanför tätort)
- fälla träd och buskar samt ta grenar och bark från växande träd
- störa djurens boplatser och naturligtvis ta fågelägg
Senast uppdaterad 2018-05-01 14:42